Naiset 65
Nimi Seura
Inkeri Fält Ronttoset
Pirkko Pitkänen LepU
Aili Nikkinen LepU
Naiset 55
Nimi Seura
Asta Savukoski KorsKa
Marja-Liisa Hyötyläinen LepU
Marketta Västi LepU
Pojat 10v
Nimi Seura
Mikko Ylönen KeiKu
Valteri Kauhanen LepU
Kalle Kumpulainen LepU
Tuomas Mönkkönen LepU
Teemu Kollani LepU
Hannu Havukainen LepU
Joonas Säteri LepU
Pojat 14v
Nimi Seura
Niko Ylönen KeiKu
Mikko Nyyssönen LepU
Eemi Saukkonen LepU
Sami Sorvoja ViekVi
Naiset 70 v
Nimi Seura
Irene Merjamaa Ronttoset
Iines Parkkonen LepU
Miehet 20v
Nimi Seura
Sakari Tuunainen KUHU
Pekka Pesonen KUHU
Teppo Takku LepU
Timo Mikonen LepU
Julius Nyyssönen LepU
Jari Myllykangas VikVi
Vesa Malm HeiYU
Jani Heikkinen RauIsk
Naiset
Nimi Seura
Tuija Salonen Ronttoset
Marika Vierikko Ronttoset
Eeva Isokorpi Ronttoset
Sanna Husso HeiYU
Marita Räsänen HeiYU
Pirjo Saukkonen HeiYU
Virpi Saastamoinen KeiKu
Sari Kieloaho RauIsk
Merja Heikkinen RauIsk
Mervi Koskelo RauIsk
Mona Koskelo RauIsk
Tiia Koskelo RauIsk
Kirsi Koskelo RauIsk
Helena Söderström LepU
Päivi Simoinen LepU
Sonja Mykkänen LepU
Naiset joukkue
Ronttoset (Salonen, Vierikko ,Isokorpi)
HeiYU(Saukkonen,K Räsänen, Räsänen
Isku I (Koskelo, Heikkinen,Kieloaho)
Isku II (Kirsi Koskelo, Tiia Koskelo, Mona Koskelo)
LepU I()
LepUII()
Tytöt 12v
Nimi Seura
Veera Rosenqvist Kokkola
Iina Karttunen LepU
Petra Paasikivi LepU
Anni Paasikivi LepU
Nea Viitala LepU
Miia Kuokkanen LepU
Elisa Aimasmäki LepU
Jaanika Heli LepU
Katri Laitinen LepU
Armi Myllykangas ViekVi
Pojat 8v
Nimi Seura
Aarni Rosenqvist Kokkola
Toni Mykkänen LepU
Tatu Mykkänen LepU
Jesse Simola LepU
Rainer Kauhanen LepU
Lari-Pekka Julkunen LepU
Lauri Laitinen LepU
Jose Leivo LepU
Ville Tiihonen LepU
Atte Nyyssönen LepU
Jesse Säteri LepU
Matias Hyttinen LepU
Severi Soininen LepU
Aleksi Kieloaho RauIsk
Ari Saastamoinen KeiKu
Tytöt 8v
Nimi Seura
Senja Voutilainen HeiYU
Henna Sivonen LepU
Riina Kuokkanen LepU
Silja Koivistoinen LepU
Ripsa Soininen LepU
Terhi Tiihonen LepU
Sofia Heli LepU
Milla Tiihonen LepU
Hilma Havukainen LepU
Naiset 35 v
Nimi Seura
Pirjo Saukkonen HeiYU
Merja Heikkinen RauIsk
Virpi Kokkonen RauIsk
Kirsi Koskelo RauIsk
Naiset 45 v
Nimi Seura
Marita Räsänen HeiYU
Eeva Niva ESY-Sa
Päivi Simoinen LepU
Tarja Nuutinen LepU
Tyttöt 10v
Nimi Seura
Leila Kokkonen RauIsk
Jenna Viitala LepU
Marianne Luostarinen LepU
Soraya Heli LepU
Emmi Havukainen LepU
Susanna Tiihonen LepU
Jonna Koikkalainen LepU
Annina Hyttinen LepU
Pojat 12 v
Nimi Seura
Kimmo Kokkonen RauIsk
Matias Heli LepU
Janne Nyysönen LepU
Joonas Hyttinen LepU
Joonas Oravainen PieSa
Jari Saastamoinen KeiKu
Tytöt 16v
Nimi Seura
Tiia Koskelo RauIsk
Minna Pekonen RU
Virpi Saastamoinen KeiKu
Sonja Mykkänen LepU
Noora Kuokkanen LepU
Pojat 16 v
Nimi Seura
Toni Korhonen RauIsk
Eemi Saukkonen LepU
Elias Nyyssönen LepU
Naiset 20 v
Nimi Seura
Mona Koskelo RauIsk
Jenni Myllykangas ViekVi
Päivi Alatarvas LepU
Tanja Mykkänen LepU
Anu Turunen LepU
Naiset 60v
Nimi Seura
Irma Kuusinen HeiIs
Terttu Kilpeläinen LepU
Sylvi Iivarinen LepU
Terttu Brask LepU
Naiset 40 v
Nimi Seura
Rauni Lamberg LepU
Miehet 80 v
Nimi Seura
Paavo Koivu KymUV
Toivo Suomela Ronttoset
Miehet 85 v
Nimi Seura
Jaakko Tuominen KymUV
Naiset 75 v
Nimi Seura
Eeva Soumela Ronttoset
Tytöt 14 v
Nimi Seura
Noora Kuokkanen LepU
Seija Nyyssönen LepU
Mari Rytilahti LepU
Roosa Rosenqvist Kokola
Naiset harraste sarja
Nimi Seura
Veera Rosenqvist Kokkola
Teija Rosenqvist Kokkola
Roosa Rosenqvist Kokkola
Seija Mykkänen LepU
Miesten harraste sarja
Nimi Seura
Seppo Saukkonen HeiYU
Erkki Peiponen LepU
Harri Riikonen LepU
Naiset 45 joukkue
LepU I
LepU II
LepU III
ESY-Sampo
Naiset 50 v.
Nimi Seura
Anna-Liisa Prinkkala KoKumiset
Sirpa Kolari LepU
Eine Pärnänen LepU
Sirkka-Liisa Alatarvas LepU
Seija Kohvakka RiU
Miehet Yleinen
Nimi Seura
Viljanen Jouni KoKumiset
Paavisto Jorma KoKumiset
Paavisto Juha KoKumiset
Moilanen Jyrki KoKumiset
Jorma Nyyssönen LepU
Markku Luostarinen LepU
Erkki Leskelä LepU
Jari Mustonen LepU
Jukka Vesterinen LepU
Teppo Takku LepU
Timo Mykkänen LepU
Matti Saukkonen LepU
Eero Penttinen LepU
Timo Mikkonen LepU
Timo Tolppanen LepU
Timo Nissinen LepU
Matti Saaranen PyhLe
Jorma Saaranen PyhLe
Jarkko Saaranen PyhLe
Tapani Kananen PyhLe
Olli Rosenqvist PyhLe
Juha Myllykangas ViekVi
Jari Myllykangas ViekVi
Seppo Asikainen PieSa
Eero Oravainen PieSa
Juhana Lyytikäinen PieSa
Kari Rytkönen PieSa
Antero Pääkkönen PieSa
Jarmo Kieleväinen ESY-Sa
Ari Kantoniemi ESY-Sa
Harri Parviainen KUHU
Jari Nuutinen KUHU
Markku Pajunen KUHU
Pentti Peltonen KUHU
Sakari Tuunainen KUHU
Alpo Viljamaa KUHU
Juha Turunen KUHU
Marko Nironen RiU
Tapani Hämäläinen RiU
Risto Pekkanen RiU
Tapio Hämäläinen RiU
Veli-Lauri Konttinen HeiYU
Jari Heiskanen HeiYU
Vesa Malm HeiYU
Anssi Voutilainen HeiYU
Jarmo Väisänen RauIsk
Harri Kieloaho RauIsk
Jari Isokorpi Ronttoset
Pasi Kuusinen HeiIs
Miehet 35 v.
Nimi Seura
Jouni Viljanen KoKumiset
Jorma Paavisto KoKumiset
Juha Paavisto KoKumiset
Jyrki Moilanen KoKumiset
Petri Viitala LepU
Timo Mykkänen LepU
Erkki Leskelä LepU
Timo Nissinen LepU
Ari Kantoniemi ESY-Sa
Marko Nironen RiU
Risto Pekkanen RiU
Anssi Vuotilainen HeiYU
Miehet 40 v
Nimi Seura
Markku Luostarinen LepU
Jarmo Kieleväinen ESY-Sa
Markku Pajunen KUHU
Jari Heiskanen HeiYU
Veli-Lauri Konttinen HeiYU
Harri Parviainen KUHU
Jari Nuutinen KUHU
Pentti Peltonen KUHU
Miehet 45 v
Nimi Seura
Matti Saaranen PyhLe
Olli Rosenqvist PyhLe
Seppo Asikainen PieSa
Eero Oravainen PieSa
Kari Rytkönen PieSa
Antero Pääkkönen PieSa
Heikki Lauronen LepU
Harri Riikonen LepU
Tapani Turkki RiU
Timo Hakola Ronttoset
Hannu Rusanen KUHU
Miehet 50 v.
Nimi Seura
Veijo Prinkkala KoKumiset
Hannu Myllymaa KoKumiset
Jorma Saaranen PyhLe
Tapani Kananen PyhLe
Heikki Mykkänen PieSi
Jorma Nyyssönen LepU
Pertti Tuomainen LepU
Kari Markkanen LepU
Tuomo Kukkonen LepU
Yrjö Rusanen Ronttoset
Matti Moilanen ViekVi
Hannu Rusanen KUHU
Veli Pulliainen RiU
Jari Isokorpi Ronttoset
Miehet 55 v
Nimi Seura
Seppo Eskelinen PieSa
Esa Kokkonen Ronttoset
Eero Myllykangas ViekVi
Alpo Viljamaa KUHU
Vesa Monola RiU
Reijo Siiriäinen RiU
Unto Kohvakka RiU
Miehet 60 v.
Nimi Seura
Moilanen Einari KoKumiset
Pauli Kosola HeiIs
Seppo Lyytikäinen PieSa
Matti Jääskeläinen PieSa
Raimo Kilpeläinen LepU
Miehet 65 v.
Nimi Seura
Heikki Virolainen Ronttoset
Tauno Laitinen LepU
Simo Räsänen LepU
Tukiainen Martti KoKumiset
Terho Jeskanen LepU
Erkki Peiponen LepU
Allan Pankka KymUV
Miehet 70 v.
Nimi Seura
Paavisto Reino KoKomiset
Olavi Väänänen Ronttoset
Veli Mononen LepU
Reijo Kinnunen Ronttoset
Ossi Perintö KymUY
Miehet 75 v.
Nimi Seura
Kovanen Eino KoKumiset
Taskinen Kalle KoKumiset
Miehet Joukkue
Kumiset I (Paavisto, Paavisto, Viljanen)
Kumiset II (Moilanen, Moilanen, Myllymaa)
LepU I (???)
LepU II (???)
LepU III (???)
LepU IIII(???)
PyhLe(M Saaranen, Rosenqvist , J Saaranen)
PieSa(???)
ViekVi (E Myllykangas, J Myllykangas, J Myllykangas
KUHU( Harri Parviainen, Jari Nuutinen, Juha Turunen)
KUHU II (Alpo Viljamaa ,Sakari Tuunainen,Markku Pajunen)
KUHU III ( Pentti Peltonen,Pekka Pesonen, Viljamaa)
RiU I ( Marko Nironen, Risto Pekkanen, Tapani Hämäläinen)
RiU II (Tapio Hämäläinen, Tapani Turkki, Veli Pulliainen)
HeiYU(Malm, Konttinen)
ISKU(Jarmo Väisänen, Harri Kieloaho,Jani Heikkinen)
Ronttoset(Timo Hakola, Olavi Väänänen, Jari Isokorpi)
Miehet 45 v. Joukkue
PyhLe(M Saaranen, Kananen,Rosenqvist)
PieSa I ()
PieSa II
LepU
Ronttoset (Virolainen, Kokkonen, Rusanen)
Kumiset I (Moilanen, Myllymaa, Prinkkala)
RiU (Pulliainen,??)
Ronttoset(Timo Hakola, Olavi Väänänen, Jari Isokorpi)
Firma SM Joukkueet naiset
Metalliset Oy Heinävesi (Saukko, Kaulamo,Rissanen)
Leppävirran Demarit I
Leppävirran Demarit II
Vesi-Leppis
Firma SM Joukkueet Miehet
Metalliset Oy Heinävesi(Vesterinen,Hiltunen,kainulainen)
IV-kivatek OY(Viljanmaa,Viljanmaa,Parviainen)
Ruukki(Keijo Sollo, Vesa Monola, Juha Turunen)
Jormet(???)
Danforss(???)
Leppävirta liike(Jorma Nyyssönen,Pekka Itkonen,?)
Leppävirran Demarit()
Leppävirra Kokomus
Leppävirran Keskusta
Leppävirran Kunta isokenkäset
Leppävirran vapaa-aika toimi
Pohjanmaan metalli OY(Eero,Juha,Jari Myllykangas)
AFT
Kansanedustajat(Markku Rossi, Erkki Virtanen, Tuula Väätäinen )
Kansanedustaja ehdokkaat(Matti Semi,Miia Hahtala-Koponen, Ihalainen