Toimintasuunnitelma

 

Vuosi 2006

 

 

11.11.2005

 

Versio 1.0
SISÄLLYSLUETTELO

 

1.     YLEISTÄ.. 3

1.1.             Naisten heittourheilun teemavuosi 3

1.2.             Valmentaja- ja ohjaajaverkon luominen. 3

1.3.             Palvelujen turvaaminen ja parantaminen. 3

2.        KILPAILUT  3

2.1.             Paikalliskilpailut 3

2.2.      SM-kilpailut ja SM-hallikilpailut 3

2.3.             Suomi-cup  4

2.3.             World cup  4

2.4.      Lisää talvikilpailuja. 4

3.        TUOTEKEHITYS. 4

3.1            Sekajoukkuemalli kokeiluun. 4

4.        PALVELUT  4

4.1       Liitto rakentaa sähköistä online-palvelua  4

5.        VALMENNUS JA KOULUTUS. 5

5.1            Uusien heittäjien ohjaukseen eväitä  5

5.2            Valmennusyhteistyötä naapuriliittojen kanssa  5

5.3            Materiaalia valmennuksen käyttöön. 5

5.4            Mestari- ja kisälliperiaate  6

6.        KANSAINVÄLISYYS. 6

6.1       Liitto suosii saapasmatkailua  6

6.2            Kansainvälistä tilastointia parannetaan. 6

7.        JÄSENET  6

7.1            Lapset  ja nuoret 6

7.2            Senioriheittourheilu  6

7.3            Aikuisurheilu  7

7.4            Maksupolitiikka. 7

8.        TIEDOTUS JA MEDIA.. 7

8.1            Liiton tiedotusperiaate  7

8.2            Saappaanheittoliitto panostaa Internet-tiedotukseen. 7

8.3       Liitto tarjoaa tiedotusvälineille uutisia ja taustatietoa. 7

8.4            Käytössä kaksi julkaisua  7

9.        KEHITYS- JA SÄÄNTÖTYÖ.. 8

9.1.             Vuoden 2007 toiminnan valmistelu. 8

10.            YHTEISTYÖ   8

10.1.                 Asiantuntija-apua yhteisöille  8

11.            KILPAILUJEN VALVONTA.. 8

11.1.                 Tavoitteena valvoa yli 100 kilpailua. 8

12.            PALKITSEMINEN.. 8

12.1.                Liitto muistaa myös talkootyöntekijöitä  8

13.            HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT  9

13.1.                 Hallitus toimii tiiminä  9


 

 

1.                   YLEISTÄ

 

1.1.                       Naisten heittourheilun teemavuosi

 

Suomen Saappaanheittoliitto julistaa vuoden 2006”Naisten heittourheilun teemavuodeksi.”  Tavoite on valtakunnallisin tietoiskuin lisätä tietämystä heittourheilusta kummallekin sukupuolelle yhtä sopivana, monipuolisena harrastus-, liikunta- ja kilpaurheilumuotona. Samalla liitto jalostaa lajejaan -saappaanheittoa ja autonrenkaanheittoa - siihen suuntaan, että vielä toistaiseksi vähemmistönä olevalle sukupuolelle, naisille ja tytöille, olisi nykyistä matalampi kynnys aloittaa

heittourheiluharrastus.

 

1.2.                       Valmentaja- ja ohjaajaverkon luominen

 

Liitto haluaa tiivistää yhteistyötä perinteisten urheiluseurojen ja koulujen kanssa. Siksi vuoden 2006 aikana liitto päävalmentajan johdolla ryhtyy kokoamaan maan kattavaa valmentaja- ja ohjaajaverkostoa, joka kotiseudullaan antaa asiantuntija-apua seuroille ja muille heittourheilusta kiinnostuneille tahoille, mm. kouluille. Tämä on useita vuosia kestävä kehittämisprojekti, jonka etenemistä liiton hallitus seuraa vuosittain.

 

1.3.                       Palvelujen turvaaminen ja parantaminen

 

Liitto rakennuttaa keskeiset palvelunsa tietokantapohjalle sekä hyödyntää  palvelujen välittämisessä Internetin online-teknologiaa.  Parannuksilla saadaan nopeampaa ja yksilöllisempää palvelua sekä vähennetään talkoopohjalla toimivien toimihenkilöiden kohtuuttoman isoksi kasvanutta työtaakkaa.

 

2.                   KILPAILUT

 

2.1.                       Paikalliskilpailut

 

Vuonna 2006 kilpailujen pääpaino on paikallisissa ja maakunnallisen tason kilpailuissa, jotta mahdollisimman paljon heittotapahtumia on lähellä harrastajaa. Samalla liitto kannustaa uusia paikkakuntia tulemaan heittotoimintaan mukaan ja järjestämään tapahtumia eri ikäisille aloittajille ja harrastajille. Tavoitteena on vähitellen ulottaa heittourheilutapahtumien verkko koko maan kattavaksi. Liiton määrällinen tavoite on, että se tilastoi ja valvoo yli sata virallista kilpailua kauden 2006 aikana. Läheisinä yhteistyökumppaneina Suomen Saappaanheittoliitto näkee perinteiset urheiluseurat.

 

2.2.                       SM-kilpailut ja SM-hallikilpailut

 

Vuoden 2006 SM-hallikilpailut liitto on myöntänyt jäsenseuransa Keski-Uudenmaan Heittourheilijoiden järjestettäväksi helmikuussa Lahden Suurhallissa. SM-kilpailut järjestää kesällä Leppävirran Urheilijat Leppävirralla.

 

2.3.                       Suomi-cup

 

Uudistettu Suomi-cup pidetään vuonna 2006 viisiosaisena. Yhden osakilpailua on anonut Heinolan Isku. Osakilpailut on haettavissa tammikuun 2006 loppuun mennessä.

 

2.3.                       World cup

 

Suomen saappaanheittoliiton Maailmancuposakilpailu-kiintiö on vuodelle 2006 kaksi – neljä (tarkka luku ratkeaa Kansainvälisen saappaanheittoliiton tammikuun kokouksessa). Maailmancup-osakilpailut myönnetään paikkakunnille, joilla on parhaat edellytykset korkeatasoisen kilpailun järjestämiseen ja käytössään riittävä tiedotusorganisaatio. Mahdollisesti Word cupista kiinnostuneita ovat esim. Kinnulan Kimmot ja Punkalaitumen Jyry.

 

2.4.                       Lisää talvikilpailuja

 

Talvikilpailuilla on kysyntää ja heittourheilusta tulee vuosi vuodelta yhä enemmän ympärivuotista. Suomen saappaanheittoliitto kannustaa seuroja järjestämään lisää hallikilpailuja talvella 2006.

 

3.                   TUOTEKEHITYS

 

3.1                      Sekajoukkuemalli kokeiluun

 

Vuonna 2006 Suomen saappaanheittoliitto kokeilee Suomi-cupin yhteydessä sekajoukkuemallia niin, että joukkueen muodostaa neljä heittäjää, joista kolmen tulos lasketaan joukkueen yhteistulokseksi. Joukkueen heittäjistä korkeintaan kaksi saa olla miehiä.

 

Sekajoukkuemallin tavoitteena on saada seurat kiinnittämään entistä enemmän huomiota miesjoukkueiden lisäksi myös naisten heittourheiluun ja sen kehittämiseen.

 

4.                   PALVELUT

 

4.1                      Liitto rakentaa sähköistä online-palvelua

 

Suomen Saappaanheittoliiton talkootyöhön perustuvassa toiminnassa liiton on otettava tietotekniikasta kaikki hyöty irti, jotta suositut palvelut voidaan säilyttää ja niitä voidaan parantaa.

 

Seura- ja jäsenpalvelujen nopeuttamiseksi ja rutiinityön vähentämiseksi liitto rakennuttaa tietokantaan perustuvaa online-palvelua, jonka ensimmäinen vaihe pyritään saamaan käyttöön jo vuoden 2006 aikana. Palvelun toteuttamisaikataulu riippuu sen rahoituksen järjestymisestä. Palvelun kehittämiseen liitto on hakenut projektirahaa opetusministeriöstä.

 

Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan:

 

1)     Tulosten reaaliaikainen päivittyminen Internetiin langattoman yhteyden välityksellä suoraan kentältä sekä tulosten automaattinen tilastointi tietokantaan, sekä tulosten, tilastojen ja muiden tapahtumatietojen reaaliaikainen saanti tietokannasta kyselyjen avulla.

 

2)     Netissä toimiva seurojen päivitettävissä oleva kilpailukalenteri. Tarkoitus saada käyttöön jo talvella 2006.

 

3)     Kilpailuihin ilmoittautuminen ja kilpailumaksujen maksaminen sekä kilpailupöytäkirjojen esitäyttäminen netissä osanottajien toimesta.

 

4)     Lisenssimaksujen valvonta tietokannan avulla.

 

5)     Saappaanheiton lisäksi myös autonrenkaanheiton saanti tilastoinnin piiriin.

 

6)     Internetin keskustelufoorumin hallinnointi oman tietokannan avulla, jolloin foorumia on mahdollisuus laajentaa eri kielillä ja erilaisia keskusteluryhmiä (esim. valmentajat) palvelevaksi.

 

Toisessa vaiheessa toteutetaan:

 

1)     Tulosten siirtäminen tietokantaan suoraan lasermittauksesta ilman kirjanpitomerkintää ja mahdollisuus netin välityksellä seurata tapahtumien kehitystä reaaliajassa.

 

2)     Videokuvan  ja ääniviestien siirto kentältä nettiin reaaliajassa: nykyaikainen kisastudiopalvelu.

 

5.                   VALMENNUS JA KOULUTUS

 

5.1                      Uusien heittäjien ohjaukseen eväitä

 

Suomen Saappaanheittoliitto järjestää lajin valmentajille ja ohjaajille neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia uuden päävalmentajan johdolla siinä määrin kuin se ajankäytöllisesti on realistista ja taloudellisesti mahdollista.  Koulutuksen pääpainona on valmentajien yhteistyö, heittourheilun lajitaidot ja uusien heittäjien, mm. kouluikäisten ohjaus.

 

5.2                      Valmennusyhteistyötä naapuriliittojen kanssa

 

Suomen Saappaanheittoliitto varautuu vuoden 2005 mallin mukaisesti myös vuonna 2006 yhteisiin koulutustilaisuuksiin naapurimaiden liittojen kanssa.

 

5.3                      Materiaalia valmennuksen käyttöön

 

Suomen Saappaanheittoliitto julkaisee lajikoulutuksessa käytettävää materiaalia ja heittovideoita Internet-sivullaan.

 

5.4                      Mestari- ja kisälliperiaate

 

Suomen Saappaanheittoliitto suosittelee, että lajin valmennuksessa kehitetään edelleen hyväksi havaittua mestari- ja kisälliperiaatetta niin, että mahdollisimman monella lajin harrastajalla on oma henkilökohtainen, heittourheiluun perehtynyt valmentaja.

 

6.                   KANSAINVÄLISYYS

 

6.1                      Liitto suosii saapasmatkailua

 

Suomen  Saappaanheittoliitto toimii aktiivisesti heittoharrastuksen virittämiseksi maissa, jotka eivät vielä ole Kansainvälisen Saappaanheittoliitto IBTA:n toiminnassa mukana.  Saappaanheittoliitto tekee myös  IBTA:n sisällä yhteistyötä ja  tarjoaa asiantuntija –apua IBTA:n jäsenmaiden sisarliitoille näiden kehittäessä toimintaansa.

 

Saappaanheittoliitto kannustaa jäseniään kansainväliseen vuorovaikutukseen ja aktiiviseen saapasmatkailuun ja samalla varautuu antamaan oman panoksensa Maailmancup-kiertueen onnistumiseksi. Saappaanheittoliitto kannustaa heittourheilun tunnetuksi tekemiseen tähtääviä kansainvälisiä tiedotus-, media- ja matkailuprojekteja. Saappaanheittoliitto tarjoaa asiantuntija-apua kotimaisille Maailmancup-osakilpailujen järjestäjille.

 

6.2                      Kansainvälistä tilastointia parannetaan

 

Kansainvälisen työnjaon mukaan Suomen Saappaanheittoliitto vastaa lajin tulospalvelusta ja tilastoinnista ja tekee kehitystyötä lajin kansainvälisen tietohallinnon kehittämiseksi (katso kohta 4.Palvelut.)

 

7.                   JÄSENET

 

7.1                      Lapset  ja nuoret

 

Suomen Saappaanheittoliitto suosittelee seuroilleen, että maakunnallisissa ja paikallisissa kilpailuissa lapsille ja nuorille ovat omat sarjat 2 – 4 vuoden välein, ja tapahtumat muodostuvat, paitsi kilpailuiksi, myös lapsia ja nuoria heittoharrastukseen ohjaaviksi. Vuodelle 2006 Suomen Saappaanheittoliitto valitsee vähintään kaksi nuorisovastaavaa, joiden tehtävä on seurata ja ohjata nuorisotoiminnan kehitystä sekä tehdä siitä aloitteita liiton hallitukselle.

 

Ohjaaja- ja valmentajaverkostonsa kautta Saappaanheittoliitto tarjoaa resurssiensa mukaan asiantuntija-apua heittourheilusta kiinnostuneille yhteisöille, mm. urheiluseuroille ja kouluille.

 

7.2                      Senioriheittourheilu

 

Suomen Saappaanheittoliitto suosittelee seuroilleen, että seniorisarjat järjestetään 5 – 10 vuoden välein tasapuolisin kriteerein miehille ja naisille. Saappaanheittoliitto suosittelee, että sarja perustetaan, jos siihen on vähintään neljä ennakkoilmoittautunutta. Jos osanottajia on vähän, osallistuja ohjataan lähimpään osallistumiskriteerin täyttävään sarjaan.

 

7.3                      Aikuisurheilu

 

Suomen Saappaanheittoliitto suosittelee seuroilleen, että maakunnallisissa ja paikallisissa kilpailuissa aloittelijoille ja kuntoheittäjille järjestetään harrastajasarja. Tavoitteena on, että jokaisessa seurassa on vähintään yksi ohjaaja, joka huolehtii uusien heittäjien ohjauksesta.

 

7.4                      Maksupolitiikka

 

Suomen Saappaanheittoliitto omalta osaltaan pyrkii pitämään lisenssi- ja jäsenmaksunsa mahdollisimman alhaisina, jotta taloudelliset tekijät eivät maassamme olisi liikunnan harrastamisen este.

 

8.                   TIEDOTUS JA MEDIA

 

8.1                      Liiton tiedotusperiaate

 

 Suomen Saappaanheittoliiton toimintafilosofian mukaan tiedotus on tiimityötä, johon osallistuu nimettyjen vastuuhenkilöiden lisäksi koko hallitus. Seurojen ja liiton työnjako on sellainen, että lajin yleisestä tiedotuksesta vastaa Saappaanheittoliitto ja yksittäisten kilpailutapahtumien tiedottamisesta kilpailut järjestävä seura. Liitto suosittelee, että kilpailusta tiedotetaan vähintään paikalliselle medialle viimeistään kaksi päivää ennen kilpailua ja sen tapahtumista vuorokauden kuluessa kilpailun päättymisestä. Myös Saappaanheittoliiton Internet-sivusto ”Saappaanheittäjien talo” on seuratiedottajien käytössä.

 

8.2                      Saappaanheittoliitto panostaa Internet-tiedotukseen

 

Vielä pienelle kasvuun tähtäävälle lajille on tärkeä luoda oma vahva media. Medioista Internet on ylivoimainen monipuolisuutensa ja vuorovaikutteisuutensa takia, ja sen käyttö on voimakkaasti lisääntymässä eri ikäisten ihmisten keskuudessa.

 

Suomen Saappaanheittoliitto kehittää koko ajan omaa Internet - palvelusivustoaan ”Saappaanheittäjien taloa” ja pyrkii siihen, että sillä on, paitsi tiedotuksellista, myös viihteellistä arvoa.

 

8.3                      Liitto tarjoaa tiedotusvälineille uutisia ja taustatietoa

 

Vuoden 2006 aikana Suomen Saappaanheittoliitto pyrkii tuottamaan lisää uutisia, tarinoita ja taustatietoa heittourheilusta suomalaisen ja kansainvälisen median palvelemiseksi.

 

8.4                       Käytössä kaksi julkaisua

 

Suomen Saappaanheittoliitto julkaisee vuoden 2006  alussa Saappaanheittäjän vuosikirjan 2006, joka sisältää laajan tietopaketin lajin ajankohtaisesta toiminnasta. Julkaisu on jo liiton historian viidestoista. Myös Kansainvälisen liiton kesällä 2006 julkaistava vuosikirja ”Boot-throwing 2006” (Heittourheilu 2006) on Suomen liiton tuottaman aineiston käytössä.

 

9.                   KEHITYS- JA SÄÄNTÖTYÖ

 

9.1.                       Vuoden 2007 toiminnan valmistelu

 

Suomen liiton hallitus nimeää sääntö- ja kehitystyöryhmän, jonka tehtävänä on miettiä liiton toimintaan parannuksia ja valmistella liiton lajisäännöt vuodelle 2007.

 

10.               YHTEISTYÖ

 

10.1.                       Asiantuntija-apua yhteisöille

 

Suomen Saappaanheittoliitto jatkaa yhteistyötä ammattiliittojen ja TUL:n kanssa kilpailujen järjestämiseksi sekä tekee yhteistyötä pienlajiliittojen ja SLU:n kanssa suomalaisen urheilukulttuurin kehittämiseksi. Samalla Suomen saappaanheittoliitto varautuu antamaan asiantuntija-apua myös muille heittourheilusta kiinnostuneille yhteisöille.

 

Keskeisin kansainvälinen yhteistyökumppani Suomen Saappaanheittoliitolle on Kansainvälinen saappaanheittoliitto IBTA ja sen kuusi muuta jäsenliittoa.

 

11.               KILPAILUJEN VALVONTA

 

11.1.                       Tavoitteena valvoa yli 100 kilpailua

 

Suomen Saappaanheittoliiton tavoitteena on yli sadan virallisen kilpailun valvominen ja tilastointi vuoden 2006 aikana. Virallisen kilpailun kriteerinä on se, että seura ilmoittaa kilpailut kansallisen liiton hallitukselle kaksi viikkoa ennen kilpailun järjestämisajankohtaa ja huolehtii siitä, että kilpailussa on kolmihenkinen jury, johon kuuluu kaksi liiton hyväksymää teknistä valvojaa.

 

12.               PALKITSEMINEN

 

12.1.                      Liitto muistaa myös talkootyöntekijöitä

 

Suomen Saappaanheittoliitto palkitsee vuoden 2006 lopulla henkilöt, jotka ovat erityisesti ansioituneet liiton toiminnan eri osa-alueilla. Palkitsemisessa huomioidaan niin ikä- kuin sukupuolijakaumakin.

 

Soveltuvin osin palkitsemisen mallina voi toimia  vuoden 2005 noudatettu käytäntö, jolloin palkitsemisen kohteina olivat vuoden naisheittäjä, vuoden miesheittäjä, vuoden mies- ja naisjuniori, vuoden mies- ja naissenioriheittäjä, vuoden heitto, vuoden valmentaja, vuoden saappaanheittoteko, vuoden seuratoimija ja vuoden mediateko.

 

13.               HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

 

13.1.                       Hallitus toimii tiiminä

 

Suomen Saappaanheittoliiton hallitus toimii toinen toistaan tukevalla  tiimiperiaatteella ja pyrkii roolittamaan jäsenensä heidän kiinnostuksiaan ja taipumuksiaan vastaaviin tehtäviin liiton toimihenkilöinä sekä liittämään tiimiin hallituksen ulkopuolisia vastuuhenkilöitä ja toimijoita. Jokaisella hallituksen jäsenellä on tiedotusvastuu.

 

Hallitus kokoontuu vuoden aikana tekemään päätöksiä tarpeen mukaan ja varautuu myös puhelinkokouksiin. Saappaanheittoliiton toimintaperiaate on, että asiat tuodaan kokouksiin hyvin valmisteltuina ja aikaa käytetään runsaasti myös vapaaseen keskusteluun ja ideointiin. Hallitus valmistelee ja kutsuu kokoon sääntömääräiset vuosikokoukset ja  vuoden 2006 lopulla se järjestää jäsenilleen pikkujoulun.