Saappaanheiton kilpailusäännöt 2006:

1. Heittoväline

Miesten sarjassa virallinen heittoväline on 43-numeroinen oikean tai vasemman jalan kumisaapas, josta varren suuremmi on poistettu. Saapas saa painaa yhden kilon (880-1050g) ja korkeus saa olla maksimissaan 44 senttiä mitattuna kantapäästä varren yläreunaan. Naisten sarjassa virallinen heittoväline on 38-numeroinen oikean tai vasemman jalan kumisaapas, josta varren suuremmi on poistettu. Saapas saa painaa 0,7 kiloa (630-750g) ja korkeus saa olla maksimissaan 37 senttiä mitattuna kantapäästä varren yläreunaan. Nuoret (11-16-vuotiaat) heittävät naisten saappaalla. 10-vuotiaat ja nuoremmat heittävät saapasta, jonka numero on 33 ja korkeus on 27,5 cm ja paino 450 g. Kilpailusaappaisiin ei saa tehdä muutoksia. Kilpailussa pitää olla vähintään kaksi paria naisten ja miesten saappaita. SM- ja MM-kisojen karsinnoissa on jokaisessa karsintaryhmässä oltava vähintään kaksi paria kutakin hyväksyttyä saapasmerkkiä.

Kilpailusaappaat on numeroitava. Ennen kilpailua tekninen valvoja tarkastaa kilpailusaappaat. Hallitus hyväksyy vuosittain viralliset heittovälineet. Arvokisoissa on oltava saatavilla vähintään kaksi paria kutakin merkkiä.

Vuonna 2005 hyväksyttyjä heittovälineitä ovat Sulman, Kuru ja Kontio.

2. Heittosektori ja alue

Heittosektori merkitään oheisen kuvan mukaisesti (sivu 7). Saapasta heitetään heittoalueelta, joka on leveydeltään neljä metriä ja pituudeltaan vähintään 20 metriä. Vauhdinottorajan pitää olla merkitty nauhalla tai kalkilla. Heiton on lähdettävä heittoalueelta, jonka pituus on viisi metriä ja leveys neljä metriä heittoviivasta katsottuna. Heittäjän on pysyttävä heittoalueella, kunnes heitto on hyväksytty. Heittoalueen tulee olla tasainen. Heittoalueella ei saa olla heiton aikana muita kuin valvojat ja heittäjä. Vuoroaan odottaville heittäjille on merkittävä oma alue, joka on kolme metriä vauhdinottorajan molemmin puolin ja 20 metriä pituudeltaan. Heittosektoreissa pitää olla poikittaisviivat 20, 30, 40 ja 50 metrin kohdalla.

3. Heittotyyli ja heittoaika

Heittotyyli ja tartuntaote saappaaseen on vapaa, mutta saappaan tulee olla ilmalennon aikana varsi suorana (vartta ei esimerkiksi saa kääntää rullalle teräosan päälle).

Aikaa esteettömään suoritukseen on puoli minuuttia. Heittosuoritus alkaa, kun kilpailun tuomari antaa luvan (esim. nostamalla valkoista lippua ). Jos kilpailija on valmis aloittamaan suorituksen, kaikkien heittovälineiden ei tarvitse olla paikalla. Heittäjällä on kuitenkin oikeus odottaa edellisessä suorituksessa käytettyä välinettä.

4. Apuvälineet

Heittosuorituksessa saa käyttää käsineitä. Urheilussa yleisesti käytetyt sprayt ja vahapitoiset tuotteet ovat pidon parantamiseksi sallittu. Näitä saa laittaa vain käteen, ei saappaaseen. Pihkapitoisten aineiden käyttö on kielletty.

5. Hyväksytty heitto

Heitto hyväksytään, jos saapas putoaa sektoriviivalle tai viivojen sisäpuolelle. Jokainen heitto on mitattava saappaan tekemästä lähimmästä maahantulojäljestä mittauspisteeseen. Heitto on mitätön, jos heittäjä jollain ruumiinosalla koskettaa heittoviivaa tai astuu yli. Heitto on myös mitätön jos heittäjä astuu heittoalueen sivuviivojen yli saappaan ollessa vielä ilmassa. Heitot mitataan yhden sentin tarkkuudella. Maan- tai maailmanennätysheitossa kilpailun tekninen

valvoja tarkastaa tuloksen. Virallisissa kilpailuissa järjestäjällä on oltava 100 metriä pitkä mitta.

6. Heittojärjestys

Kilpailijoiden heittojärjestys on määrättävä arpomalla. Loppukilpailun kolmella viimeisellä kierroksella heittään siten, että kilpailua johtava heittäjä heittää viimeisenä.

7. Kilpailijat

Kun kilpailijoita on enemmän kuin 12, niin kullakin on kolme heittoa, ja näistä kilpailijoista vähintään 12 saa kolme lisäheittoa. Jos viimeisellä jatkoon oikeuttavalla sijalla on useita heittäjiä samalla tuloksella, niin kaikki pääsevät jatkoon. Lopullisissa tasatuloksissa ratkaisevat seuraavaksi parhaat tulokset.

Maiden mestaruus ja MM

Kilpailuissa, jotka ovat kaksipäiväiset (esim. maanmestaruus- ja MM-kilpailut ), pääsee kolmen heittokierroksen jälkeen 25 parasta jatkoon seuraavana päivänä heitettävään loppukilpailuun. Kuusi kierrosta käsittävässä loppukilpailussa selviytyy kolmelle viimeiselle kierrokselle kaksitoista parasta. MM-kilpailuissa finaaliin selviytyy lisäksi vähintään yksi heittäjä jokaisesta maasta karsinnan perusteella. MM-joukkuekilpailussa kolmen kierroksen karsinta heitetään erillisenä kilpailuna. Muissa kilpailuissa se voidaan suorittaa henkilökohtaisen karsinnan yhteydessä. Kolmen kierroksen finaaliin selviytyy kahdeksan parasta joukkuetta. Finaalikierros alkaa nollatilanteesta. Joukkuekilpailussa hyväksytään vain yleisessä sarjassa heitetty tulos. Henkilökohtaisessa kilpailussa on karsintaraja, jonka kilpailun johto ilmoittaa tuntia ennen karsinnan alkua. Joukkue- ja henkilökohtaisessa kilpailussa heittäjän on edustettava samaa yhteisöä.

8. Joukkue

Mies- ja naisjoukkuekilpailussa on kolme ennalta nimettyä heittäjää, joiden kolmen ensimmäisen kierroksen kilpailuheitoista lasketaan paras tulos mukaan joukkuekilpailuun.

Joukkue on ilmoitettava järjestäjän ilmoittamaan aikaan mennessä.

9. Kilpailun keskeytys

Mikäli kilpailu pakottavista syistä (rankkasade, ukkonen, yms.) joudutaan keskeyttämään, aloitetaan käynnissä ollut kierros aina alusta. Keskeytetyllä kierroksella heitetyt tulokset voidaan kuitenkin tilastoida. Kilpailun jury tekee päätöksen kilpailun keskeyttämisestä.

10. Ennätykset

Saappaanheittoliitto hyväksyy ja tilastoi virallisissa kalenterikilpailuissa: Miesten C-luokan tuloksen 30 m, B-luokan tuloksen 37 m, A-luokan tuloksen 44 m ja mestariluokan tuloksen 50 m. Naisten C-luokan tuloksen 20 m, B-luokan tuloksen 27 m, A-luokan tuloksen 34 m ja mestariluokan tuloksen 40 m. Joukkuekilpailussa hyväksytään ennätykseksi vain saman seuran edustajien heittämä tulos. Kansallinen liitto hyväksyy maansa ennätykset, Kansainvälinen liitto hyväksyy maailmanennätykset.

11. Uusintaheitto

Jos saapas osuu sektoriviivojen sisällä olevaan toimitsijaan, kilpailija saa valita ottaako uuden heiton.

12. Tekninen valvoja

Suomi- Cup- ja SM-kilpailuihin liiton tulee määrätä kaksi järjestävän seuran ulkopuolista teknistä valvojaa, joista toisen tulee olla hallituksen jäsen ja molempien tulee kuulua liittoon. Muihin kilpailuihin järjestävä seura nimeää kaksi teknistä valvojaa, jotka liitto on hyväksynyt.

Valvojan on oltava liiton jäsen ja hänet on ilmoitettava järjestävälle seuralle kaksi viikkoa  en-

nen kilpailua. Hän valvoo mm. kilpailusääntöjen noudattamista ja tarkastaa heittovälineet. MM- ja SM-kisoihin valvojat nimetään hallituksen kokouksessa, jossa nimetään myös varavalvojat.

13. Nuorten sarjat

Nuorten sarjajako on seuraava: 20, 16, 14, 12 ja 10. Pojilla ja tytöillä on omat sarjat. Kuhunkin sarjaan hyväksytään ne kilpailijat, jotka ovat alle sarjan ikärajan ikäisiä kuluvan vuoden aikana. Heittäjä saa osallistua vain omaan sarjaansa ja lisäksi yleiseen sarjaan.

14. Veteraanisarjat

Ikämiesten ja naisten sarjat ovat 45, 55, 65, 70 ja 75. Kuhunkin sarjaan hyväksytään ne kilpailijat, jotka ovat yli sarjan ikärajan ikäisiä tai täyttävät sarjan ikärajan kuluvana vuonna. Heittäjä saa osallistua vain omaan sarjaansa ja lisäksi yleiseen sarjaan.

15. Seurasiirrot

Jos heittäjä vaihtaa seuraa, seurasiirrosta on ilmoitettava kirjallisesti omalle seuralle ja kansalliselle liitolle 31.12. mennessä.

16. Protesti

Heittäjän, joka kilpailussa tekee protestin näihin sääntöihin vedoten, on jätettävä se kirjallisena kilpailun järjestäjälle 30 minuutin kuluessa kyseessä olevan kilpailun päättymisestä. Protestimaksu on 40€. Jos protestia ei hyväksytä, järjestäjä tilittää maksun kansalliselle liitolle.

17. Kello

Heittopaikalla on oltava sekunteja näyttävä kello MM-kilpailuissa, maan mestaruuskilpailuissa sekä kansallisessa cupissa ja World cupissa.

18. Käyttäytyminen

Kansallisen liiton jäsenet, sen seurat ja yksityiset jäsenet ovat velvollisia noudattamaan hyvää urheiluhenkeä sekä voimassa olevia Suomen saappaanheittoliiton sääntöjä ja määräyksiä.

19. Harjoitusheitot

Ennen sarjan alkua kilpailijoiden on sallittava suorittaa heittoalueelta harjoitusheittoja noin 10 minuutin ajan. Sen jälkeen heittopaikka laitetaan kilpailukuntoon. Harjoitusheitot kilpailuvälineillä on kielletty, ellei kilpailun järjestäjä toisin ilmoita.

20. Neljännen kilpailijan käyttö joukkueessa

Kilpailuun, jossa heitetään erilliset alku- ja loppukilpailut, on mahdollista vaihtaa yhtä heittäjää loukkaantumisen tai muun ylivoimaisen esteen takia. Uusi heittäjä ei saa heittää alkukilpailussa missään joukkueessa ja hänen on oltava seuran jäsen. Lupa neljännen kilpailijan käyttöön on saatava juryltä.

21. Heittosektorin siirto

Mikäli heittosektoria joudutaan siirtämään, päätöksen siitä tekee kilpailun jury.

22. Kilpailun jury

Kaikissa kilpailuissa täytyy olla jury. Juryn muodostavat kilpailun johtaja ja kaksi teknistä valvojaa.

23. Kilpailusta tiedottaminen

Kaikista kilpailuista on tiedotettava viimeistään kaksi päivää ennen kilpailua alueen tiedotusvälineille. Tuloksista on tiedotettava 24 tunnin kuluessa alueen tiedotusvälineille.

24. Autonrenkaanheitto

Autonrenkaanheitossa käytetään saappaanheiton sääntöjä soveltuvilta osin. Miesten renkaana käytetään kesärengasta joka painaa noin 6kg ja on kokoa165/13. Naisten, nuorten ja veteraa-

nien 50v rengas on 155/70 ja painoa noin 5kg. Autonrenkaanheiton luokkatulokset ovat: Miesten mestari 25m, A:20m, B:16 ja C:10m samat luokat ovat myös veteraaneille. Naisten luokat ovat: Mestari:15m, A:12, B:9m ja C:6m.

25. Antidopingmääräykset

Edellytyksenä kilpailuihin osallistumiseen on, että urheilijat noudattavat Suomen Antidopingtoimikunnan ja Kansainvälisen lajiliiton dopingsääntöjä. Kaikkia urheilijoita, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan tutustumaan heitä koskeviin dopingsääntöihin. Tiedot urheilussa kielletyistä dopingaineista ja menetelmistä löytyvät Suomen Antidopingtoimikunnan vuosittaisesta julkaisusta “Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa”. Jollei kansainvälinen lajiliitto ole päättänyt ankarammista rangaistuksista, minimirangaistukset dopingrikkomuksissa ovat: 1.) Määräaikainen kilpailukielto(pääasiassa 2 vuotta ensimmäisestä dopingrikkomuksesta) 2.) Elinikäinen kilpailukielto toistuvasta dopingista 3.) Suomen Antidopingtoimikunnan lausunnon perusteella varoitus.

26. Yleiset määräykset

Saappaanheittokilpailuissa noudatetaan reilun pelin periaatteita.

World cupin säännöt

World cupissa on kymmenen osakilpailua: MM-kilpailut, kolme osakilpailua Suomessa, kolme Ruotsissa, kaksi Virossa, yksi Venäjällä ja Saksassa. Sarjoina yleinen miehet, yleinen naiset ja joukkueet sekä miehet 45, naiset 45, miehet 55, naiset 55, naiset 65, miehet 65, naiset 70 ja miehet 70.

Jokaisen osakilpailun 15 parasta saavat pisteitä seuraavasti:

                      1.                                        30 pistettä

                      2.                                        24 pistettä

                      3.                                        20 pistettä

                      4.                                        18 pistettä

                      5.                                        16 pistettä

                      6.                                        14 pistettä

                      7.                                        12 pistettä

                      8.                                        10 pistettä

                      9.                                        8 pistettä

                      10.                 6 pistettä

                      11.                 5 pistettä

                      12.                 4 pistettä

                      13.                 3 pistettä

                      14.                 2 pistettä

                      15.                 1 piste          

Henkilökohtaisessa ja joukkuekilpailussa lasketaan seitsemän kilpailua mukaan loppupisteisiin. Eniten pisteitä saanut on voittaja. Tasapistetilanteet ratkaistaan heittäjien parhaimpien osakilpailusijoitusten perusteella. Loppupisteet huomioidaan jos heittäjä on osallistunut vähintään viiteen osakilpailuun. Kaikki World Cupin järjestäjäseurat osallistuvat palkintojen hankintakustannuksiin 70 eurolla/seura.

Suomi-cupin säännöt

Suomi-cup heitetään kuusiosaisena cupina. Suomi-cupissa ei ole miesten eikä naisten 3 hen-kistä joukkuekilpailua virallisena. Sen sijaan heitetään sekajoukkuekilpailu, jossa joukkueeseen

 

saa kuulua 3-4 heittäjää, joista korkeintaan kaksi saa olla miehiä. Kolmen parhaan tulos lasketaan yhteistulokseen. Kaikki heittäjät voivat olla naisia. Sekajoukkuekilpailu heitetään erillisenä kilpailuna, tuloksia ei siis voi poimia henkilökohtaisten sarjojen kolmelta ensimmäiseltä kierrokselta. Sarjoina: yleinen miehet, yleinen naiset, joukkueet, sekä miehet 45, 55, 65, naiset 45, 55, 65 ja nuoret 16 ja 20. Jokaisen osakilpailun 15 parasta saa pisteitä seuraavasti:

                             1.                      30 pistettä

                      2.                      24 pistettä

                      3.                      20 pistettä

                      4.                      18 pistettä

                      5.                      16 pistettä

                      6.                      14 pistettä

                      7.                      12 pistettä

                      8.                      10 pistettä

                      9.                        8 pistettä

                      10.                      6 pistettä

                      11.                      5 pistettä

                      12.                      4 pistettä

                      13.                      3 pistettä

                      14.                      2 pistettä

                      15.                      1 piste

Kaikki kilpailut otetaan huomioon. Eniten pisteitä saanut on voittaja. Tasapistetilanteet ratkais-taan heittäjien parhaimpien osakilpailusijoitusten perusteella. Kaikki Suomi-cupin järjestäjäseurat osallistuvat palkintojen hankintakustannuksiin 70 eurolla/seura.

Väinämöisen ja Ainon malja

Väinämöisen ja Ainon malja jaetaan parhaiten autonrenkaanheiton ja saappaanheiton SM-kisoissa, halli ja ulkokentillä, menestyneille seuralle. Väinämöisen malja jaetaan miesten sarjassa ja Ainon malja naisten sarjassa kauden päätteeksi. SM-kisojen virallisia sarjoja on 16v ylöspäin kaikki viralliset sarjat. Pisteitä saa 6 parasta, myös joukkueet jaolla 1: 7p, 2: 5p, 3: 4p, 4: 3p, 5: 2p, 6: 1p.